♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

नासिक पोलीस आयुक्तांनि एम.पी.डि.ए. कायदा १९८१ मधील पाहीजे आरोपीतास ठोकल्या बेडया

जनहित न्यूज24 नासिक चिफब्युरो रोशन गव्हाणे

 

मा. पोलीस आयुक्त सी नाशिक शहर, श्री. अंकुश शिंदे सो, पोलीस उपायुक्त परिमंडल ०२. श्रीमती मीना राऊत, सहा. पोलीस आयुक्त अंबड विभाग श्री. शेखर देशमुख यांनी अंबड पोलीस ठाणे हद्दीत वाढत असलेल्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी योग्य प्रतीबंधक कारवाई करणे बाबत अंबड पोलीस ठाणेचे वरिष्ट पोलीस निरिक्षक श्री प्रमोद वाघ व चुंचाळे पोलीस चौकी पोनि श्री मनोहर कारंडे यांना सुचना व मार्गदर्शन केले होते.

अंबड पोलीस ठाणे हद्दीतील सराईत गुन्हेगार नामे गौरव उमेश पाटील वय २३ वर्षे राहणार रूम नं ३ कलाकृती हाईट वृंदावन नगर, अंबड नाशिक यास महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हात भट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणा-या ( व्हिडीओ पायरेट्स) वाळू तस्कर व अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणा-या व्यक्तीयांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ (१९८१ चा महाराष्ट्र ५५ या कायद) (सुधारणा १९९६.२००९ आणि २०१५) सह शासन आदेशगृह विभाग (विशेष) क्रमांक एम.पी.डी. ए-०५२३/सी. आर-२०८ / एसपीएल-३ (बी) दिनांक २६/०६/२०२३ अन्वये पोलीस आयुक्त नाशिक शहर यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आरोपी नामे गौरव उमेश पाटील, वय २३ वर्षे, रा. रूम नं. ३. कलाकृती हाइट वृंदावन नगर अंबड नाशिक यांस आदेश क्रमांक २०२३ / एमपीडीए/ डीईटी-०९/सीबी- १५४, दिनांक २४/०८/२२०२३ प्रमाणे सदर कायदयाचे कलम ३(२) अन्वये अन्वये स्थान करण्याचे आदेश पारीत केले होते.

त्यानुसार सदर आरोपीताचा शोध घेवून पुढील कायदेशीर प्रक्रीया सुरू होती. सदर कायदेशीर प्रक्रीया सुरु असतांना नियोजित स्थानबद्ध ईसम नागे गौरव उमेश पाटील वय २३ वर्षे रूम नं ३. कलाकृती हाईट वृंदावन नगर अंबड नाशिक हा पुणे येथे लपुन बसला आहे. अशी खात्रीलायक गोपनीय माहीती पोलीस उप निरिक्षक श्री. संदिप पवार व पो.शि. २०५९ जनार्दन ढाकणे, पोना. १३६३ समाधान चव्हाण यांना मिळाली होती. तेव्हा लागलीच वरिष्ठांचे आदेशाने पोउनि संदिप पवार पोशि २०५९ जनार्दन ढाकणे, पीना. १३६३ समाधान चव्हाण यांनी नानेकरवाडी चाकन पुणे येथे जावून त्यास शिताफिने ताब्यात घेतले आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस आयुक्त सो नाशिक शहर श्री. अंकुश शिंदे सो, पोलीस उपायुक्त परिमंडळ ०२ श्रीमती मौनीका राऊत, सहा. पोलीस आयुक्त अंबड विभाग श्री. शेखर देशमुख वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक श्री प्रमोद वाघ व पोलीस निरिक्षक चुंचाळे पोलीस चौकी श्री मनोहर कारंडे यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली पोलीस उप निरीक्षक श्री. संदिप पवार, पोलीस उप निरीक्षक श्री. नाईद शेख, पो. ना. /समाधान चव्हाण, पो.ना. ढाकणे, पो.ना. परदेशी, पो. शि. राठोड, पो. शि. दिपक शिंदे, पो. शि. घनशाम भोये पो.कॉ / राऊत, पो. कॉ. सचिन करंजे, पो. कॉ. भुरे, पो. का. / मते, पो. का. पाटील, पोशि २८०४ किरण सोनवणे, पोशि २८०१ अर्जुन कांदळकर, पोशि. २०६८ सुरेश जाधव, पो. शि. १०८२ कु-हाडे अंबड पोलीस स्टेशन यांनी केली आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें


जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles