♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून अनुसूचित जाती व नव बौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करण्यासाठी ३ कोटी ४० लाखांची विविध विकास कामे मंजूर

जनहित न्यूज24 प्रतिनिधी:सौ रत्नाताई उपाध्ये

 

 राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नांतून येवला मतदारसंघात अनुसूचित जाती व नव बौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करण्यासाठी ३ कोटी ४० लाखांची विविध विकास कामे मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये दलित वस्त्यांमध्ये रस्ता कॉंक्रिटीकरण, भूमिगत गटार, पाणी पुरवठा व्यवस्था, मलनिस्सारण व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय यासह विविध विकास कामांचा समावेश असून लवकरच या कामांना सुरुवात होणार आहे.

येवला तालुक्यातील पांजरवाडी येथील आंबडेकर नगर, जऊळ्के येथील आण्णाभाऊ साठे नगर व लहूजी नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी प्रत्येकी ७ लाख, महालखेडा येथील रमाई नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ६ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच गवंडगाव इंदिरा नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण, भूमिगत गटार, पाणी पुरवठा या कामासाठी प्रत्येकी ४ लाख ७० हजार, गवंडगाव येथील गायकवाड वस्तीत रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ५ लाख ५० हजार, भूमिगत गटार व पाणी पुरवठा या कामासाठी प्रत्येकी ४ लाख ७० हजार, गवंडगाव येथील राजवाडा येथे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ४ लाख ७० हजार, कुसूर येथील आण्णाभाऊ साठे नगर येथे भूमिगत गटार, सार्वजनिक शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येकी ४ लाख ५० हजार, नागडे येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर व आण्णाभाऊ साठे नगर येथे भूमिगत गटार करण्यासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

अंगणगाव येथील राजवाडा येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ४ लाख, राजापूर येथील सोमठाण जोश रोहिदास नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण ३ लाख ५० हजार, भुलेगाव येथील रमाई वस्ती, गायकवाड वस्तीत रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी प्रत्येकी ६ लाख, कोळम बु. येथील आंबेडकर नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ५ लाख, बोकटे येथील भिमनगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ६ लाख, भाटगाव धानोरे येथील आण्णाभाऊ साठे नगर येथे भूमिगत गटार, रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी प्रत्येकी ७ लाख व कांबळे वस्ती येथे ७ लाख, अंगुलगाव आंबेडकर नगर येथे पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी ४ लाख ७० हजार, अंगुलगाव येथे आण्णाभाऊ साठे नगर रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ५ लाख, पारेगाव येथे आंबेडकर नगर, रोहिदास नगर रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ५ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर पिंपळगाव लेप येथील भिमनगर येथे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ७ लाख, डोंगरगाव येथील भिमनगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ७ लाख, मानोरी बु. येथील आण्णाभाऊ साठे नगर रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी २ लाख, पिंपळगाव जलाल येथील शाहू नगर येथे भूमिगत गटार करण्यासाठी ७ लाख, धूळगाव खंडेराव नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ६ लाख, सायगाव येथील आंबेडकर नगर येथे दोन रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी प्रत्येकी ७ लाख, कोळगाव राजवाडा येथील राजवाडा वस्ती येथे रस्ता काँक्रिटकरणासाठी ५ लाख, आडगाव चोथवा येथील भिमाई नगर रस्ता कॉंक्रिटीकरण ४ लाख ५० हजार, देवठाण भीमनगर, ठाणगाव येथील आंबेडकर नगर रोहिदास नगर, राजापूर व विखरणी येथील आंबेडकर नगर, विखरणी येथील रोहिदास नगर, खरवंडी येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर, अंदरसुल येथील आण्णाभाऊ साठे नगर, लहूजी नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी प्रत्येकी ७ लाख, पाटोदा येथील आण्णाभाऊ साठे नगर येथे भूमिगत गटार करण्यासाठी ७ लाख, रेंडाळे येथील आंबेडकर नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ७ लाख, बाभूळगाव खु. येथील गायकवाड व बनसोडे वस्ती येथे मलनिस्सारण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकी ७ लाख असे एकूण २ कोटी ८२ लाख ४० हजार रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

निफाड तालुक्यातील विंचूर येथील आण्णाभाऊ साठे नगर, संत रोहिदास नगर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी प्रत्येकी ७ लाख, लासलगाव येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर, लहूजी नगर येथे सार्वजनिक शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येकी ७ लाख, वनसगाव येथील संत रोहिदास नगर येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ७ लाख, धारणगाव वीर येथील जुने समाज मंदिर वस्तीमध्ये पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी ४ लाख ५० हजार, सोनवणे वस्ती येथे रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी ७ लक्ष तर मरळगोई येथील राजवाडा येथे सार्वजनिक शौचालय बांधण्यासाठी ४ लक्ष ५० हजार असे एकूण ५८ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें


जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles